CĐ ngành yêu cầu các cấp CĐ phải củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, các tổ tư vấn pháp luật, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động (NLĐ). Hình thức tuyên truyền phải phù hợp với đặc thù từng đơn vị, nội dung tài liệu cần biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu để NLĐ dễ tiếp thu. Thông qua việc xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật tại các điểm sinh hoạt văn hóa, các cấp CĐ đưa kiến thức pháp luật lao động, Luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đến gần hơn với NLĐ.

Cán bộ Công đoàn ngành cao su nghe phổ biến pháp luật lao động đầu năm 2020

Ngoài ra, CĐ ngành cũng lưu ý các cấp CĐ tiếp tục tuyên truyền quá trình soạn thảo, lấy ý kiến cho dự thảo Luật CĐ sửa đổi theo định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam. 


Tin-ảnh: T.Nga