Thực hiện chủ đề của Tháng CN năm nay là “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt”, CĐ Giáo dục Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên; xây dựng Quỹ Xã hội CĐ Giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ CNVC-LĐ bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, đặc biệt khó khăn; khởi công xây dựng nhà công vụ và công trình nước sạch cho giáo viên ở các địa phương còn nhiều khó khăn.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cắt băng khánh thành và bàn giao nhà công vụ cho giáo viên Trường Mầm non Yên Khương (tỉnh Thanh Hóa)

CĐ Giáo dục Việt Nam cũng lưu ý các cấp CĐ tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực nhằm tăng phúc lợi, nâng cao chất lượng sống của đoàn viên cũng như góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Các phong trào thi đua cần được triển khai phù hợp nhằm vận động người lao động tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó ổn định việc làm và tăng thu nhập. Mục tiêu đề ra là mỗi CĐ cơ sở phải tổ chức một hoạt động mang lại lợi ích cho đoàn viên trong Tháng CN.


Tin-ảnh: T.Nga