Đề nghị chính quyền địa phương cho dọn dẹp và có biện pháp giám sát, xử lý hiệu quả nạn đổ rác trộm.


Tin-ảnh: T. Thảo

Chia sẻ