Cụ thể, tại khoản 1 điều 2 (phí môi giới) ghi rõ phí môi giới do nước xuất khẩu lao động quy định và xác nhận. Bên cạnh đó, gộp điều 3 và điều 4, ghi rõ khoản vay và các chi phí mà người lao động (NLĐ) nước ngoài sang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) đã được nước xuất khẩu lao động kiểm tra, xác nhận và NLĐ xác nhận. Sửa điều 5 thành điều 4 (sửa đổi phần diễn giải khoản 4.1. Phí phục vụ của điều 4).

Đài Loan (Trung Quốc) sửa đổi mẫu bản cam kết về tiền lương và các chi phí của lao động nước ngoài được áp dụng từ ngày 10-8-2022

Theo Dolab, mẫu bản cam kết mới được áp dụng từ ngày 10-8. Tuy nhiên, Văn phòng Kinh tế – Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cho biết vẫn tiếp nhận bản cam kết của NLĐ theo mẫu cũ đã được cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản của doanh nghiệp ký, xác nhận cho NLĐ. Đối với NLĐ chưa được ký, xác nhận bản cam kết thì thực hiện xác nhận theo mẫu bản cam kết mới. 


Tin-ảnh: G.Nam