Quan điểm của tổ chức CĐ trong tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng; xây dựng trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật CĐ; tham gia xây dựng và triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động (sửa đổi); vai trò của tổ chức CĐ trong Hội đồng Tiền lương quốc gia về tiền lương tối thiểu vùng năm 2021; vai trò của CĐ cơ sở trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Cán bộ Công đoàn quận Tân Bình, TP HCM theo dõi thông tin trên mạng xã hội. Ảnh: NGUYỄN NAM

Đối với truyền thông mạng xã hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng trang CĐ Việt Nam trên Facebook và 53 trang Facebook của LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương và tương đương theo hướng tuyên truyền đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội (bài viết, infographic, video…); thi viết về đời sống, việc làm của công nhân và hoạt động CĐ; thường xuyên phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và hoạt động CĐ, nhất là về chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của người lao động (NLĐ). Thông qua công tác truyền thông, các cấp CĐ giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ hoạt động thiết thực của các cấp CĐ, nhất là các hoạt động ở cơ sở xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức CĐ trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, gắn bó của đoàn viên, NLĐ với CĐ Việt Nam.


N.Tú