Chương trình do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP (Sở Văn hóa – Thể thao TP) tổ chức, diễn ra lúc 19 giờ ngày 29-8 (thứ bảy) trên Facebook của Sở Văn hóa – Thể thao TP hoặc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.

Leg: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ủng hộ chống dịch Covid-19

Chương trình nhằm vận động văn nghệ sĩ, công chúng, doanh nghiệp… ủng hộ phòng chống dịch, đồng thời tăng thêm hoạt động giải trí chất lượng phục vụ người lao động trong giai đoạn các hoạt động văn hóa văn nghệ đang bị hạn chế do dịch Covid-19.


H.Đào

Chia sẻ