Nội dung thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản cao hơn luật quy định như: phụ cấp tiền ăn giữa ca 25.000 đồng/người/bữa; hỗ trợ công tác phí (30%-50% lương cơ bản) trong trường hợp NLĐ chuyển địa điểm làm việc hoặc khác nơi cư trú; hỗ trợ chi phí thuê nhà (từ 2-5 triệu đồng/tháng) cho NLĐ làm việc ở các tỉnh xa; tặng quà giá trị cho NLĐ có thâm niên làm việc.

Đại diện LĐLĐ quận 3, TP HCM và Công ty TNHH Feddy tại lễ ký kết

Công ty TNHH Feddy là doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, chuyên kinh doanh lương thực thực phẩm, có 260 lao động. 


Tin-ảnh: H.Đào

Chia sẻ