Võ Tấn Thịnh (quận Thủ Đức, TP HCM) phản ánh: “Tôi thỏa thuận thử việc 2 tháng tại công ty từ ngày 4-5 đến 3-7-2020. Tuy nhiên, đến ngày 27-6 công ty cho tôi nghỉ việc mà không nói lý do. Việc công ty cho người lao động (NLĐ) nghỉ việc mà không báo trước cũng không thông báo kết quả thử việc là đúng hay sai?”.

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Khoản 2, điều 29 Bộ Luật Lao động quy định trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Mặt khác, theo khoản 1, điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, trong thời hạn 3 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với NLĐ có thời gian thử việc từ 30-60 ngày, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả công việc NLĐ đã làm thử. Trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với NLĐ. Đối chiếu với trường hợp trên, thời điểm công ty cho anh Thịnh nghỉ việc là đang trong thời gian thử việc nên không cần báo trước. Đồng thời, thời điểm anh Thịnh nghỉ cũng không nằm trong khoảng thời gian 3 ngày trước khi thời gian thôi việc kết thúc để phải thông báo kết quả công việc đã làm thử. Do đó, công ty không làm trái quy định.


Chia sẻ