BHXH TP HCM trả lời: Trường hợp NLĐ đã nghỉ việc thì đơn vị phải chốt sổ BHXH cho họ đến thời điểm đóng đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Nếu NLĐ sinh con sau thời điểm chốt sổ BHXH và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì nộp hồ sơ thai sản cá nhân tại BHXH các quận, huyện để được giải quyết chế độ thai sản.


Chia sẻ