Theo đó, trẻ đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha hoặc mẹ (hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng) là CN, NLĐ đang làm việc tại các KCN được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/bé/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định. Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ).

Con công nhân học tại Trường Mầm non Hoa Đào, quận Thủ Đức, TP HCM

Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-11-2020.


Tin-ảnh: N.Hà

Chia sẻ