Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 187 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm: Hòa giải viên lao động, hội đồng trọng tài lao động, TAND. Điều 188 Bộ luật này quy định tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu hội đồng trọng tài lao động hoặc tòa án giải quyết, trừ một số trường hợp trong đó bao gồm việc xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cũng theo điều luật này, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc từ cơ quan quy định tại khoản 3 điều 181 của Bộ luật này, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải. Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải theo quy định, hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền yêu cầu hội đồng trọng tài lao động hoặc tòa án giải quyết. Như vậy, ở trường hợp trên, nếu quá thời gian quy định mà đơn khiếu nại của chị Trang không được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết đúng hạn thì có thể yêu cầu hội đồng trọng tài lao động giải quyết hoặc khởi kiện ra tòa.


Chia sẻ