LĐLĐ thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn vận động chính quyền đồng cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đồng hành với chương trình bằng các nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, chế độ, chính sách, lan tỏa các sáng kiến có giá trị làm lợi cao, tác động lớn, tầm ảnh hưởng rộng. Đối tượng vận động là công nhân trực tiếp khu vực sản xuất – kinh doanh.

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, LĐLĐ thành phố đề nghị các cấp Công đoàn đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2, phấn đấu vượt 15% chỉ tiêu được giao của chương trình.

Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP HCM) đăng ký 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1

Trong giai đoạn 1, CNVC-LĐ TP HCM đã thực hiện 57.849 sáng kiến, đạt 115,7% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.


Tin-ảnh: H.Đào