Chương trình thu hút 148 CNVC-LĐ tham gia, mỗi người hiến từ 250 ml đến 450 ml. Tham gia hiến máu, ngoài được khám sức khỏe miễn phí, các CNVC-LĐ còn nhận được tiền hỗ trợ, quà và thuốc bổ.

CNVC-LĐ quận 2, TP HCM tham gia hiến máu tình nguyện

Trong tháng 2-2020, LĐLĐ quận 2 và Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP cũng đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, thu hút 126 CNVC-LĐ tham gia.


Tin-ảnh: H.Quyền