Ngoài thực hiện tốt quy định về cách ly xã hội, các cấp CĐ phải kịp thời nắm chắc và phản ánh tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVC-LĐ, doanh nghiệp (DN) phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng làm tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu các cấp CĐ phải kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân… tại các khu cách ly tập trung và hỗ trợ cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn… LĐLĐ TP Hà Nội cũng quyết định hỗ trợ 1.500 đoàn viên tại các DN sản xuất – kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người.

* Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện Bù Đốp, LĐLĐ tỉnh Bình Phước chung tay ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hạn, mặn ở các tỉnh miền Tây, LĐLĐ huyện Bù Đốp đã phát động đoàn viên, CNVC-LĐ cùng chung sức ủng hộ quỹ. Qua phát động, đoàn viên, CNVC-LĐ huyện đã ủng hộ quỹ tổng số tiền trên 80 triệu đồng. Trong tháng 4, các CĐ cơ sở trong huyện sẽ tiếp tục vận động, ủng hộ quỹ và lương thực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

LĐLĐ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước trao tiền đoàn viên ủng hộ cho Ủy ban MTTQ huyện Ảnh: ĐỖ TRỌNG


Đ.Trọng – D.Thảo