VIDEO: Ông Tất Thành Cang khóc, xin lỗi khi nói lời sau cùng


Thực hiện: Huế Xuân – Xuân Huy