Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973 – 27-1-2023), nhiều hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức.

Tại Hội thảo khoa học với chủ đề “50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam: Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm” tổ chức ở Hà Nội hôm nay 16-1, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã có thông điệp về quá trình đàm phán, ý nghĩa và bài học của Hiệp định.

Thông điệp của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan dịp 50 năm Hiệp định Paris. Nguồn: Bộ Ngoại giao

Thắng lợi của Hiệp định Paris là kết quả của sự vận dụng nhuần nhuyễn và xuyên suốt tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đánh dấu sự trưởng thành của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam hiện đại. Đỉnh cao của quá trình đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định Paris là sự phối hợp linh hoạt, sáng tạo và biện chứng giữa ba mặt trận đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao, tạo nên thế trận “vừa đánh, vừa đàm”. 

Hiệp định Paris cũng là kết tinh của sự phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hiệp định Paris đã tạo ra bước ngoặt về cục diện và tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng Việt Nam, tiến tới thống nhất hoàn toàn đất nước vào năm 1975.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cũng lưu ý một số nội dung cần nghiên cứu thêm khi nghiên cứu về Hiệp định Paris cũng như những bài học quý báu vẫn còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay.

“Một số nội dung cần đi sâu nghiên cứu thêm như giai đoạn 2 năm sau khi ký kết Hiệp định Paris, cuộc đấu tranh ngoại giao vẫn tiếp tục với rất nhiều bài học quý giá. Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu quá trình tiến hành đàm phán Hiệp định Paris chủ yếu về phía ta mà còn ít công trình nghiên cứu về phía đối phương. Trong hoạt động ngoại giao lúc bấy giờ có vấn đề rất phức tạp là mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc, trong đó vấn đề Việt Nam chiếm vị trí rất quan trọng, cả Liên Xô và Trung Quốc đều sử dụng vấn đề Việt Nam trong quan hệ với Mỹ, Việt Nam phải xử lý mối quan hệ rất tinh tế đó. Đó cũng là bài học cần tính đến trong nghiên cứu về hiệp định Paris cũng như vận dụng sáng tạo vào bối cảnh hiện nay” – nguyên Phó Thủ tướng nhận định.


Dương Ngọc