Người dân trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5


Quỳnh Trâm – Mỹ Uyên