Ngày 22-11, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có công văn về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đang tích cực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh phát sinh rất nhiều; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến chỉ đạt khoảng 7,41%.

Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên là do một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động người dân nộp hồ sơ trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính… Tuy nhiên, đây lại là một trong những tiêu chí ảnh hưởng đến việc đánh giá chỉ số chuyển đổi số của Bạc Liêu. Hiện, Bạc Liêu là địa phương xếp cuối trong các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chỉ số chuyển đổi số.

Một người dân đăng ký tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và TP Bạc Liêu thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng để tạo tính công khai, minh bạch…; tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết qua hình thức trực tuyến.

“Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và TP Bạc Liêu cần chỉ đạo, quán triệt đến công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận trả kết quả cấp huyện, xã thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến phát sinh của người dân” – văn bản nêu.

Song song đó, tăng cường hướng dẫn trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Bạc Liêu. Chủ động bố trí, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin cũng như ưu tiên về nguồn lực, con người để sẵn sàng phục vụ người dân.


Vân Du