Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM nhằm rà soát và điều chỉnh giờ vào học tiết học đầu tiên của tất cả các trường từ mầm non, tiểu học và THCS, THPT. Toàn thành phố hiện có gần 1,7 triệu học sinh ở các cấp học..

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, căn cứ kết quả khảo sát việc thực hiện “lệch ca, lệch giờ” bảo đảm thời gian tổ chức đi học cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục vào đầu năm học 2022- 2023, có một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng hướng dẫn của sở. Vì vậy Sở GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục rà soát, chấn chỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung.

Cụ thể, rà soát, điều chỉnh giờ bắt đầu tiết học đầu tiên ở bậc học mầm non và tiểu học không trước 7 giờ 30 phút; bậc THCS không trước 7 giờ 15 phút; bậc THPT không trước 7 giờ. Đồng thời, nhà trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút; không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường.

TP HCM chính thức điều chỉnh giờ vào học của học sinh – Ảnh: Đặng Trinh

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, nhấn mạnh người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng các giải pháp lệch ca, lệch giờ học đối với các khối lớp, bậc học trong nhà trường. 

Đồng thời, bố trí số tiết học trong 1 buổi học, số buổi học trong 1 tuần cho trẻ em, học sinh tại đơn vị theo khung giờ trên, nhưng phải bảo đảm số tiết học, chương trình học đầy đủ theo quy định; bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh và người lao động tại đơn vị. 

Việc bố trí các khung giờ phải bảo đảm giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.


Đặng Trinh