Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Chính phủ về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Nghị quyết đặt ra 26 chỉ tiêu, đến nay có 24/26 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó 8 chỉ tiêu về đích trước 2 năm, 16 chỉ tiêu đạt vào năm 2020.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Qua sơ kết cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt, nhiều điểm sáng trong chính sách người có công, an sinh xã hội. Tỉ lệ giảm nghèo nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Người có công ở Việt Nam rất lớn, được quan tâm liên tục. Diện bao phủ của BHXH, BHYT, hỗ trợ người yếu thế trong xã hội ngày càng được mở rộng. Thu nhập của người lao động tăng. Tuy nhiên, chính sách xã hội còn chưa bao phủ hết các đối tượng, triển khai chưa đồng bộ. Ở một số nơi, một số cấp chưa quyết liệt.

Đặt vấn đề phát triển song hành, hài hòa giữa kinh tế và xã hội là một yêu cầu, Thủ tướng nêu rõ việc tiếp tục kế thừa quan điểm của Nghị quyết Trung ương 5, nhấn mạnh quan điểm con người là trung tâm của quá trình phát triển, bảo đảm chính sách xã hội phải được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa với phát triển kinh tế. Đầu tư thực hiện chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cố gắng tối đa thực hiện một số nội dung và nghiên cứu đề án về chính sách xã hội giai đoạn 2021-2030 để trình Ban Chấp hành Trung ương.


H.Nghi