Tính từ năm 2021 đến nay, cơ quan này đã chi trả chế độ ốm đau do mắc Covid-19 tới hơn 1,5 triệu người. Riêng trong quý I/2022, ngành BHXH đã giải quyết 648.012 lượt người hưởng chế độ ốm đau do bị mắc Covid-19 với số tiền hơn 987 tỉ đồng, chiếm gần 50% tổng số tiền chi trả chế độ ốm đau. Cũng theo BHXH Việt Nam, trong quý I năm nay, số lượt người hưởng chế độ này tăng 124% và số tiền chi tăng gần 300% so với cùng kỳ năm 2021. Mức hưởng bình quân một người bị ốm đau do mắc Covid-19 là hơn 1,5 triệu đồng. Thời gian hưởng bình quân là 8,5 ngày.

Về giải quyết vướng mắc trong hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động mắc Covid-19 điều trị tại nhà, trước đó, ngày 2-3-2022, Bộ Y tế đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 279/TTr-BYT về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động mắc Covid-19 và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


D.Thu