Nguyễn Thanh Minh (quận Gò Vấp, TP HCM) hỏi: “Tôi nghe nói, nếu gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và phải cho hơn 50% NLĐ tạm ngừng việc thì DN được xin tạm ngưng đóng BHXH cho NLĐ. Nếu trong thời gian này, NLĐ nghỉ việc thì số tiền tạm ngưng đóng BHXH giải quyết thế nào?”.

BHXH TP HCM trả lời: Nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn về việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất. Theo đó, các DN bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra; không bố trí được việc làm cho NLĐ, trong đó, số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên sẽ được tạm ngưng đóng BHXH vào quỹ tử tuất, hưu trí đến tháng 6-2020. Nếu dịch bệnh không thuyên giảm có thể được xem xét dừng đóng đến tháng 12-2020.

Cũng theo các văn bản hướng dẫn, trong thời gian tạm dừng đóng, DN vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với tỉ lệ 10% quỹ tiền lương. Hết hạn tạm dừng đóng, DN phải tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm ngưng. Số tiền đóng bù không bị tính lãi. Riêng đối với trường hợp NLĐ nghỉ việc, di chuyển hoặc giải quyết chế độ BHXH thì DN phải đóng đủ tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lãi chậm đóng (nếu có) đối với NLĐ đó để xác nhận sổ BHXH. Như vậy, nếu NLĐ nghỉ việc trong thời gian tạm ngưng đóng BHXH thì DN phải đóng bổ sung đủ số tiền BHXH đã tạm ngưng cho đến thời điểm NLĐ nghỉ việc để chốt và trả sổ BHXH cho họ.