Hội thi nhằm kỷ niệm 39 năm ngày truyền thống Thanh niên Công nhân TP HCM (15.10.1982 – 15.10.2021) và kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Tổng Công ty Bến Thành (26.12.1997 – 26.12.2021). Hội thi hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe thể chất, góp phần cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19 trong đoàn viên, người lao động. Mỗi vận động viên tham gia góp ít nhất 20.000 đồng vào Quỹ Xã hội Tổng Công ty Bến Thành để hỗ trợ người lao động gia cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

Tính đến nay, đã có 336 vận động viên tham gia với số tiền quyên góp được là 15,36 triệu đồng. Giải sẽ kết thúc vào ngày 20-12 và dự kiến trao 20 giải thưởng cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. 


H.Đào

Chia sẻ