Theo người dân nơi đây, chân đế này nằm ở đây đã lâu nhưng không thấy ai xử lý. 


Tin-ảnh: T.Thảo