Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho cắt gọt hết các cành, chỉ còn lại thân cây nhưng không đốn hạ (ảnh).

Việc cây xanh trên đường phố đã chết khô lại ngay cạnh nhà chờ xe buýt trong khi mùa mưa bão đang đến là rất mất an toàn. Mong Công ty Công viên cây xanh Hà Nội nhanh chóng cho đốn hạ.


Tin-ảnh: N.V.Hưng