BHXH TP HCM trả lời: Ở trường hợp nêu trên nếu chứng từ do cơ sở khám chữa bệnh cấp cho người lao động (NLĐ) ghi “thai trứng” thì được xác định là bệnh dài ngày (mã ICD O01 thuộc Danh mục bệnh dài ngày theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT). Như vậy NLĐ hưởng chế độ ốm đau bệnh dài ngày. Còn nếu chứng từ do cơ sở khám chữa bệnh cấp ghi thai ngoài tử cung và có tuổi thai, kèm các biện pháp xử lý bỏ thai thì được xác dịnh là sẩy thai. Khi đó NLĐ sẽ hưởng chế độ sẩy thai.


Chia sẻ