Tại lễ ký kết, Thầy thuốc Ưu tú – BS chuyên khoa II Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết ngoài việc hỗ trợ công tác chuyên môn 9 chuyên khoa trên, BV Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ thêm BV Nguyễn Đình Chiểu về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng vì hiện nay Tổ chức Y tế thế giới đang rất quan tâm đến vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh trong BV.

Lễ ký kết hợp tác hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo của Bệnh viện Chợ Rẫy cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre)

BS chuyên khoa II Trình Minh Hiệp, Giám đốc BV Nguyễn Đình Chiểu, khẳng định sự kiện hợp tác này sẽ thiết thực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của BV. Trong thời gian tới, BV sẽ đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý và điều hành BV…


Tin-ảnh: Ng.Thạnh

Chia sẻ