Theo đó, Tháng CN năm nay sẽ bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài trong vòng 3 tháng với các chuỗi hoạt động chăm lo đời sống CN như: xây dựng các thiết chế CĐ thông qua chương trình “Ánh sáng CĐ”, hỗ trợ CN khó khăn, bị tai nạn lao động với tỉ lệ thương tật từ 31% trở lên, trao tặng “Mái ấm CĐ”; tham gia giám sát bảo đảm công tác bảo hộ lao động; tổ chức các phong trào thi đua nhằm phát huy năng lực của người lao động, góp phần xây dựng tập đoàn ngày càng phát triển bền vững, qua đó trao tặng danh hiệu “CN cao su Việt Nam” cho 250 CN ưu tú…

Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam, tặng quà cho công nhân

Ngoài ra, CĐ ngành cũng yêu cầu các đơn vị rà soát lại thỏa ước lao động tập thể để bổ sung cho phù hợp với tình hình đơn vị và nguyện vọng của người lao động, trong đó thương lượng nâng giá trị bữa ăn giữa ca của CN lên ít nhất 20.000 đồng/người/bữa ăn.


Tin-ảnh: T.Nga