Ngày 5-11, tại văn bản về việc bảo đảm an toàn tiêm chủng gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Y tế cho biết thời gian vừa qua, các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động triển khai công tác tiêm chủng (tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19) đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, một số cơ sở tiêm chủng chưa thực hiện nghiêm các hướng dẫn trong tiêm vắc-xin Covid-19 cũng như trong tiêm chủng thường xuyên, dẫn đến một số sai sót đáng tiếc xảy ra.

Tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân ở TP HCM – Ảnh: HCDC

Để đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc-xin; tuân thủ đầy đủ các quy trình tiêm chủng.

Trước tiêm (khám sàng lọc và tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, thông báo về loại vắc-xin sẽ tiêm chủng…);

Trong quá trình tiêm (thực hiện tiêm đúng chỉ định, đúng liều, đúng đường dùng, kiểm tra vắc-xin, dung môi và bơm tiêm, kim tiêm trước khi sử dụng; cho đối tượng tiêm chủng hoặc cha, mẹ, người giám hộ của trẻ xem lọ vắc-xin trước khi tiêm chủng…);

Sau khi tiêm (theo dõi phản ứng sau tiêm, bảo quản vắc-xin, vật tư tiêm chủng chưa sử dụng theo qui định; xử lý chất thải y tế sau tiêm…) theo qui định.

Lập kế hoạch tiêm chủng thường xuyên và triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đảm bảo phù hợp, rõ ràng, tránh chồng chéo.

Tiếp tục cập nhật thông tin và nhập mới, nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vắc-xin Covid-19 theo đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương.

Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ triển khai các hoạt tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng vắc-xin Covid-19. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình tổ chức tiêm chủng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm.

Khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vắc-xin cho người dân

Bộ Y tế cho biết tính đến hết ngày 5-11, cả nước đã tiêm được 86.438.153 liều vắc-xin Covid-19, trong đó 32,5 triệu người tiêm 1 liều và 26,9 triệu người tiêm đủ 2 liều.

Trên cả nước, tỉ lệ tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin Covid-19 là 81,2 % và tỉ lệ tiêm đủ 2 liều là 37,3 % dân số từ 18 tuổi trở lên.

13/63 tỉnh có tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin Covid-19 cho trên 95 % dân số từ 18 tuổi trở lên là: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bình Dương.

Có 11/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vắc-xin cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50 % là Long An (94,8 %), Quảng Ninh (86,8 %), TP HCM (80,1 %), Khánh Hòa (84,5 %), Đồng Nai (74,5 %), Lạng Sơn (71,1 %), Bình Dương (67,6 %), Hà Nội (65,7 %), Bắc Ninh (56,9 %), Hà Nam (52,2 %) và Ninh Bình (51,2 %).

5/63 có tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin dưới 50 % dân số từ 18 tuổi trở lên là Sơn La (42 %), Nghệ An (43,6 %), Thanh Hóa (45,4 %), Nam Định (46,9 %), Cao Bằng (48,7 %).


N.Dung

Chia sẻ