Bộ Y tế đang trình Chính phủ kế hoạch mua, sử dụng vắc-xin Covid-19 năm 2021-2022, trong đó đề nghị vẫn thực hiện tiêm chủng miễn phí vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân đến hết năm 2022. Trường hợp có thay đổi về chủ trương tiêm miễn phí, Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Thời gian qua, việc tiêm vắc-xin Covid-19 được thực hiện miễn phí (người dân, người lao động không phải trả chi phí tiêm chủng).

Một học sinh ở TP HCM được tiêm chủng miễn phí vắc-xin Covid-19. Ảnh: Hoàng Triều

Đến ngày 17-11, nước ta đã tiêm chủng hơn 102,1 triệu liều, trong đó tổng số mũi 1 là hơn 65,3 triệu liều, tổng số mũi 2 là hơn 36,8 triệu liều. Đã có 18 tỉnh, thành có tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều đối với người dân từ 18 tuổi trở lên đạt 95%.

Cũng theo Bộ Y tế, hiện còn khoảng 14 triệu liều vắc-xin Covid-19 đã phân bổ cho các tỉnh, thành nhưng chưa tiêm hết.

Để tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vắc-xin Covid-19, lãnh đạo Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị các tỉnh, thành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho người từ 50 tuổi trở lên và người có bệnh nền) và tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Chủ động rà soát tình hình sử dụng vắc-xin, tổng hợp và báo cáo số lượng vắc-xin phòng Covid-19 được cấp từ nguồn của Bộ Y tế và từ các nguồn khác (nguồn do doanh nghiệp viện trợ trực tiếp cho địa phương…), số vắc-xin còn tồn và báo cáo rõ nguyên nhân còn tồn vắc-xin.

Trong trường hợp địa phương không kịp sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng số vắc-xin được cấp, phải báo cáo kịp thời cho các Viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để điều phối, đảm bảo sử dụng vắc-xin Covid-19 hiệu quả. Địa phương, đơn vị nào nhận vắc-xin từ nguồn khác mà không báo cáo Bộ Y tế, không kiểm định theo quy định nhưng tự tổ chức tiêm thì phải chịu trách nhiệm.

Tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương đề xuất nhu cầu vắc-xin cần cấp từ nay đến cuối năm để bao phủ đủ mũi cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi trên địa bàn và nhu cầu vắc-xin năm 2022.

Đồng thời, báo cáo nguyên nhân còn tồn và đề xuất nhu cầu vắc-xin gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 20-11.

Bộ Y tế sẽ thông báo công khai những địa phương có tiến độ tiêm chủng chậm, tỉ lệ bao phủ vắc-xin thấp trên trang thông tin điện tử của Chiến dịch và các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu vắc-xin Covid-19 để tiêm cho người dân, đồng thời lên kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3, 4. Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai kế hoạch tiêm mũi thứ 3 vào cuối 2021, đầu 2022.


N.Dung

Chia sẻ