Chiều 23-12, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Trên cơ sở quyết nghị của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 6 cán bộ.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cán bộ thuộc 5 đơn vị trực thuộc

Cụ thể, ông Vũ Thành Trung, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng bộ GTVT, được điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, từ ngày 23-12-2022.

Điều động ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Đầu tư, từ ngày 1-1-2023.

Điều động ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Bộ GTVT, giữ chức Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, từ ngày 23-12-2022.

Điều động ông Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án 85, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, từ ngày 1-1-2023.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng ký quyết định giao ông Lê Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, làm Quyền Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng từ ngày 1-1-2023.

Đồng thời, giao ông Vương Đình Đồng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 85, làm Quyền Giám đốc ban này, từ ngày 1-1-2023.

Chúc mừng các cán bộ được giao trọng trách mới, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết việc điều động, bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở yêu cầu cần kiện toàn cán bộ ở một số vụ, cục, đơn vị, danh sách quy hoạch cán bộ được phê duyệt và đạt được sự thống nhất cao trong Ban cán sự Đảng Bộ GTVT.


Văn Duẩn