Cụ thể, tính đến ngày 6-8, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và chi hỗ trợ cho 15.145 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm và hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm với tổng số tiền hơn 15,3 tỉ đồng.

Hiện tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục rà soát, cập nhật những lao động bị ảnh hưởng việc làm trong toàn tỉnh để kịp thời có những hỗ trợ đến tay người lao động.


H.Phố

Chia sẻ