Theo đó, các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “Năng suất – An toàn lao động – Thu nhập tốt” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao thu nhập cho CN. Qua thi đua, các cấp CĐ phát hiện, lựa chọn CN ưu tú để tuyên dương và tham gia giao lưu với Thủ tướng Chính phủ.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước tổ chức một hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2019

LĐLĐ tỉnh cũng lưu ý các CĐ cơ sở tổ chức tốt hoạt động bảo vệ, chăm lo, quyền lợi cho đoàn viên và người lao động như: đẩy mạnh triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động; triển khai, rà soát, bổ sung thỏa ước lao động tập thể để người lao động có quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn.


Tin-ảnh: K.Phong