Trong đó, số lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương là 3.962 trường hợp; số lao động phải giảm giờ làm việc 27.292 trường hợp, không có lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động. Chia sẻ khó khăn với đoàn viên, công nhân (CN), các Công đoàn cấp trên cơ sở đã xét và chi hỗ trợ hơn 4.000 trường hợp với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 9.941 người lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ, với tổng số tiền hơn 11,5 tỉ đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà cho công nhân khó khăn

Song song đó, LĐLĐ tỉnh còn triển khai gói hỗ trợ cho 1.170 đoàn viên, CN gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh được vay từ nguồn vốn tích lũy Công đoàn thông qua Tổ chức Tài chính vi mô CEP với số tiền gần 6 tỉ đồng. Ngoài ra, quỹ hỗ trợ CN, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn hỗ trợ 63 trường hợp đoàn viên, CN với tổng số tiền 626 triệu đồng…


Tin-ảnh: T.An

Chia sẻ