Theo ThS-BS Hoàng Thị Thúy Hà, Phó Khoa Huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy, trước đây, các xét nghiệm này chủ yếu để phục vụ điều trị các bệnh lý huyết học cùng một số chuyên ngành ung thư. Kỹ thuật mới này thực hiện các xét nghiệm mở rộng về bất thường gien, không chỉ phục vụ điều trị các bệnh lý huyết học, ung thư mà còn nhằm phát hiện, điều trị nhiều dạng bệnh lý khác mà trước nay thường bị bỏ sót trong chẩn đoán.

Kỹ thuật mới vừa được triển khai tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Các kỹ thuật mới về sinh học phân tử sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Đối với cộng đồng, sẽ xét nghiệm, sàng lọc, tư vấn để phát hiện những bất thường về gien có thể dẫn đến ung thư, giúp phát hiện sớm và điều trị sớm các bệnh về ung bướu. Đối với những bệnh nhân đã mắc ung thư, những xét nghiệm giải trình tự gien có thể giúp xác định các tổn thương đặc hiệu mà các kỹ thuật xét nghiệm thông thường không thể xác định được. Đối với những bệnh nhân đang điều trị, đặc biệt là điều trị bằng thuốc nhắm đích, các xét nghiệm này sẽ giúp bác sĩ theo dõi được tồn lưu tối thiểu bằng định lượng gien, qua đó đánh giá mức độ đáp ứng điều trị.

Đây cũng là một cơ sở để bác sĩ cho bệnh nhân ngưng thuốc, mang lại những lợi ích về kinh tế, sức khỏe, giúp cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.


Tin-ảnh: N.Thạnh