Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Esuhai cho biết với đề án này, hai bên hướng tới mục tiêu đào tạo và phát triển 1.000 nhân sự quản lý cấp trung, 4.000 cán bộ kỹ thuật lành nghề (giai đoạn 2020 – 2030). Bên cạnh đó, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình thanh niên khởi nghiệp, mục tiêu đặt ra là 5% trong số 5.000 thanh niên từ Nhật Bản trở về phát triển khởi nghiệp hoặc kết nối dự án đầu tư, thương mại Nhật Bản.

Buổi làm việc giữa hai bên

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với các tỉnh ở Nhật, thu hút các công ty Nhật về đầu tư tại Bến Tre và đưa người lao động đi Nhật học nghề về khởi nghiệp.


Tin-ảnh: G.Nam