Dù đã cảnh báo “Có điện nguy hiểm” nhưng một số người vẫn bất chấp, trưng bày hàng hóa trên tủ điện (ảnh).


Tin-ảnh: T.Thảo

Chia sẻ