Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Trước đây, người lao động (NLĐ) làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn chỉ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn trong một số trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 37 Bộ Luật Lao động năm 2012. Tuy nhiên, quy định này đã được sửa đổi tại điều 35 Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021). Theo đó, NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn; ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng. Đối chiếu với trường hợp trên, khi muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn, bà Trang chỉ cần nộp đơn xin nghỉ và tuân thủ đúng thời gian báo trước 30 ngày, không cần xin giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh của mình.


Chia sẻ