Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2020 cần tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động về công tác AT-VSLĐ, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch Covid-19; bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của NLĐ, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân. Bên cạnh đó, CĐ cấp trên cần chỉ đạo CĐ cơ sở quan tâm chăm lo bảo đảm bữa ăn giữa ca của NLĐ, tăng cường sức khỏe trong mùa dịch thông qua việc thương lượng thỏa ước lao động tập thể có nội dung về chất lượng bữa ăn giữa ca và AT-VSLĐ nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho NLĐ.

Công nhân Công ty TNHH Dinsen Việt Nam (TP HCM) rửa tay trước khi vào làm việc Ảnh: CAO HƯỜNG

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu các cấp CĐ tổng hợp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật đối với NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; tăng cường đối thoại với người sử dụng lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ về những vấn đề liên quan đến AT-VSLĐ tại nơi làm việc; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, NLĐ ốm đau, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


N.Tú