Cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương kết nối 3 điểm cầu tại TP Đà Nẵng, Quảng Trị, và Quảng Nam. 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo trực tuyến từ điểm cầu Quảng Trị. Tại TP Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan – Phó trưởng Ban và điểm cầu thứ 3 tại Quảng Nam do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Hoàng Hiệp điều hành.


Hoàng Phúc