Đây là chương trình thí điểm trong dự án “Thúc đẩy đối thoại – Thương lượng ký kết TƯLĐTT” được ký kết giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Hà Lan.

Các DN tham gia ký kết gồm: Công ty CP May Sài Gòn 3, Công ty TNHH Sản xuất, Dịch vụ – Thương mại Vạn Thành, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại – Dịch vụ Long Cường, Công ty CP Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ Xuất nhập khẩu Indira Gandhi, Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại Minh Tuệ và Công ty Sản xuất May mặc Kiều Hưng.

Thỏa ước nhóm có nhiều nội dung có lợi cho người lao động như: lương cao hơn 6% trở lên so với lương tối thiểu vùng; thưởng sáng kiến, cải tiến với mức ít nhất 5% giá trị làm lợi thu về; hỗ trợ suất ăn giữa ca thấp nhất 17.000 đồng/người/bữa; hằng năm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ…

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho các doanh nghiệp tham gia thỏa ước nhóm

Dịp này, dự án “Thúc đẩy đối thoại – Thương lượng ký kết TƯLĐTT” của Công đoàn Hà Lan đã hỗ trợ 1.000 euro cho LĐLĐ quận Thủ Đức để chăm lo cho đoàn viên khó khăn. LĐLĐ TP cũng tặng 60 phần quà (tổng giá trị 60 triệu đồng) cho người lao động khó khăn tại 6 DN tham gia thỏa ước nhóm.


Tin-ảnh: H.Đào

Chia sẻ