Cùng đó, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trên 169,3 triệu lượt người, với số tiền trên 100.000 tỉ đồng/năm. Thủ tục hành chính trong việc tham gia và giải quyết các quyền lợi về BHXH, BHYT ngày càng được cải tiến, rút gọn (từ 263 thủ tục năm 2009 đến nay chỉ còn 25 thủ tục), trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4. Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu (CSDL) của hơn 98 triệu dân, là nền tảng CSDL quốc gia về bảo hiểm; liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, nhất là kết nối, đồng bộ hóa dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư. Tính đến ngày 10-4 đã chia sẻ để xác thực thông tin của trên 40 triệu công dân với Bộ Công an, dữ liệu cho các cơ quan để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19…

Cũng theo ông Mạnh, đến đầu năm 2022 số người tham gia BHXH là hơn 16,5 triệu người, trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là gần 15,1 triệu người (tăng gần 6,6 lần so với năm 1995); số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,45 triệu người (gấp 6,65 lần so với năm 2015), đạt 2,96% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, vượt 1,96% chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW. Số người tham gia BHYT đạt hơn 88,8 triệu người (gấp 1,27 lần so với năm 2015), đạt tỉ lệ bao phủ 91,01% dân số.


N.Dung