Thị trường Túi CBD dự kiến đạt 721,8 triệu USD toàn cầu vào năm 2032 với tốc độ tăng trưởng hàng năm 18,9%: Allied Market Research

Thị trường túi CBD đạt 721,8 triệu USD toàn cầu vào năm 2032 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 18,9%: Allied Market Research

Sự gia tăng phổ biến của các sản phẩm CBD, sự gia tăng tỷ lệ mắc trầm cảm và những lợi ích sức khỏe liên quan đến CBD là những yếu tố dự kiến thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường túi CBD toàn cầu trong giai đoạn dự báo từ năm 2023 đến năm 2032. Khu vực Bắc Mỹ dự kiến sẽ chiếm phần lớn thị phần vào năm 2032.

PORTLAND, Ore., 4 tháng 9 năm 2023 – Allied Market Research gần đây đã công bố một báo cáo, có tiêu đề, Thị trường túi CBD theo nội dung túi CBD (lên đến 10mg, 10mg – 20mg, khác), theo loại (có hương vị, không hương vị), theo kênh phân phối (trực tuyến, ngoại tuyến): Cơ hội phân tích và dự báo ngành toàn cầu, 2023-2032″. Theo báo cáo, thị trường túi CBD toàn cầu tạo ra 133,8 triệu USD vào năm 2022, và dự kiến sẽ tạo ra 721,8 triệu USD vào năm 2032, chứng kiến CAGR 18,9% từ năm 2023 đến năm 2032.

Allied_Market_Research_Logo

Yêu cầu mẫu báo cáo về Dự báo thị trường túi CBD 2032 – Allied Market Research – https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/157137

Các yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm CBD và nhận thức ngày càng tăng về các lợi ích sức khỏe tiềm năng của CBD được dự đoán là các yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường túi CBD toàn cầu trong khung thời gian dự báo. Tuy nhiên, các lo ngại về chất lượng và an toàn sản phẩm liên quan đến CBD có thể cản trở sự tăng trưởng thị trường túi CBD trong thời gian tới. Ngược lại, việc tăng cường đầu tư R&D trong lĩnh vực dược phẩm được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội mở rộng thị trường túi CBD trong giai đoạn dự báo 2023-2032.

Báo cáo bao gồm & Chi tiết:

Báo cáo bao gồm

Chi tiết

Thời gian dự báo

2023–2032

Năm cơ sở

2022

Quy mô thị trường năm 2022

133,8 triệu USD

Quy mô thị trường năm 2032

721,8 triệu USD

CAGR

18,9%

Số trang trong Báo cáo

305

Các phân khúc được đề cập

Nội dung túi CBD, Loại, Kênh phân phối, và Khu vực

Các yếu tố thúc đẩy

Nhận thức ngày càng tăng về các lợi ích sức khỏe tiềm năng liên quan đến túi CBD

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm CBD để giảm trầm cảm, lo âu và căng thẳng

Cơ hội

Tăng trưởng nhanh chóng trong ngành CBD

Đầu tư R&D đáng kể trong lĩnh vực dược phẩm

Rào cản

Các quy định nghiêm ngặt hoặc cấm hoàn toàn CBD ở một số khu vực

Tác động của Covid-19 đối với thị trường túi CBD

  • Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã có tác động đáng kể đến sự tăng trưởng của thị trường túi CBD toàn cầu. Sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng do các hạn chế đi lại, phong tỏa và các biện pháp khác được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của virus đã ảnh hưởng xấu đến sự tăng trưởng thị trường.
  • Ngược lại, nhiều người đã chuyển sang các sản phẩm CBD để giảm căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe, dẫn đến nhu cầu tăng đối với một số mặt hàng CBD. Các sản phẩm CBD đã trở nên phổ biến vì những lợi ích sức khỏe tiềm năng của chúng, và xu hướng này đã tác động tích cực đến ngành CBD.

Muốn tìm hiểu thêm, kết nối với chuyên gia phân tích của chúng tôi – https://www.alliedmarketresearch.com/connect-to-analyst/157137

Nội dung túi CBD: Tiểu phân khúc 10mg đến 20mg nắm giữ phần lớn thị phần vào năm 2022

Tiểu phân khúc 10mg đến 20 mg chiếm 41,5% tổng thị phần chính trong thị trường túi CBD vào năm 2022, chủ yếu là do các túi này đã trở thành một yếu tố thúc đẩy trong lĩnh vực sức khỏe và y học thay thế. Ngoài ra, các lợi ích khác nhau của việc sử dụng các túi 10mg đến 20mg, chẳng h