VIDEO: Họ đã dùng Chat GPT để sản xuất phóng sự như thế nào

VIDEO: Họ đã dùng Chat GPT để sản xuất phóng sự như thế nào


Thực hiện: NGỌC LÝ – HUẾ XUÂN