Bắt đầu từ tuần tới, Google cho biết sẽ cung cấp miễn phí tính năng cao cấp Hangouts Meet giúp các doanh nghiệp và nhà trường duy trì kết nối và tăng năng suất làm việc trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành. Google sẽ miễn phí khi truy cập tính năng hội thảo video cao cấp của Hangouts Meet cho tất cả khách hàng G Suite và G Suite for Education trên toàn thế giới, bao gồm: các buổi họp quy mô đến 250 người tham gia; trực tiếp cho đến 100.000 người xem trong cùng một tên miền; tính năng ghi hình cuộc họp và lưu trữ trên Google Drive.

Các tính năng phải trả phí này trước đây chỉ khả dụng trong phiên bản Enterprise của G Suite và trong G Suite Enterprise for Education. Bây giờ, chúng sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả khách hàng G Suite và G Suite for Education đến ngày 1-7. 


N.Lê